mouvin 25.09.2014

Bakalářské studium II. ročník, obor nutriční terapeut - Informace ke studiu

B02013 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B01716 Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa - LS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B02279 Hygiena a epidemiologie - ZS kombinovaná forma studia - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B02280 Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa - LS komb. forma studia - více info v SIS - odkaz zde


Organizace výuky | Obsahová náplň seminářů | Zkušební otázky z hygieny a epidemiologie | Doporučená studijní literatura

Organizace výuky

Výuka společného kmene hygieny a epidemiologie pro všechny bakalářské obory probíhá v zimním semestru 1. – 5. týden dvakrát týdně formou seminářů a přednášek. Zimní semestr je zakončen zápočtem.
Výuka hygieny výživy probíhá v letním semestru 1.- 6. týden jednou týdně formou seminářů a terénní práce. Letní semestr je zakončen zápočtem a zkouškou.

Přednášky a semináře jsou s následující tematikou:

Není přednášen obsah všech zkušebních otázek, část problematiky je potřebné doplnit ze skript Kudlová E. a kol. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie a další studijní literatury.


Zkušební otázky z hygieny a epidemiologie

Nutriční terapeut - [zde]

Doporučená studijní literatura

Obor hygiena:
  1. Kudlová E. a kol. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2009,287 s. ISBN 978-80-246-1735-0
  2. Tuček,M.,Slámová,A. a kol.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2012 - [náhled obálky pdf v7]
  3. Bencko,V. a kol. Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. Karolinum Praha, 2006, 178s. ISBN 80-246-1129-5
  4. Bencko,V. a kol. Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Karolinum Praha, 2002, 204s. ISBN 80-7184-551-5
  5. Podstatová, H. Základy hygieny a epidemiologie. Karolinum Praha, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7262-597-0
  6. Kudlová, E., Mydlilová, A. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Praha, 2005, ISBN 80-247-1039-0
Odkazy na webové stránky

Manuál prevence v lékařské praxi [odkaz]
Závislost na tabáku [www.EUNI.cz …. Praktický lékař … Závislost na tabáku] [odkaz]
počet zobrazení: 5025 poslední aktualizace: mouvin, 25.09.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.