Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
««   «
publikace od 11 do 20 z 1146
»   »»

Barešová-Řihošková, Veronika - Mazura, Ivan - Zvárová, Jana - Adam, Milan
Studie výskytu mutace ARGININ519-CYSTEIN v COL2A1 genu v souboru nemocných s osteoartrózou v české populaci
In: Rheumatológia,roč. 19,č. 2,2005,s. 37-41,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-1931,revmatologie,LN00B107,MZ00000023728

Bašová, Pavlína - Navrátil, Tomáš - Šestáková, Ivana - Novotný, Ladislav - Šenholdová-Dlasková, Zdeňka
Stanovení cysteinu, cystinu a homocysteinu v biologické matrici
In: Sborník přednášek,Česká společnost chemická,Praha,2003,s. 87-91,stať ve sborníku,GA101/02/U111/CZ - Universita Buenos Aires,

Bencko, Vladimír
Nádorová onemocnění
In: Biomedicínská statistika. III. Statistické metody v epidemiologiii, Svazek 2,Karolinum,Praha,2003,s. 413-437,monografie,

Bencko, Vladimír
Risk Assesment and Human Exposure to Endocrine Disrupters
In: Molecular Epidemiology in Preventive Medicine,International Center for Studies and Research in Biomedicine,Luxembourg,2003,s. 315-328,monografie,

Bencko, Vladimír
Zdravotní význam kvality vnitřního prostředí budov
In: Základy nauky o stavbách,ČVUT,Praha,2003,s. 173-179,učebnice VŠ,

Bencko, Vladimír
Does surface water treatment need special measures in Czech Republic?
In: Management of itentional and accidental water pollution, Lecture notes,NATO-OTAN,Sofia,2005,s. 109-118,stať ve sborníku,

Bencko, Vladimír
Hair and Exposure to Environmental Pollutants
In: Hair in Toxicology,The Royal Society of Chemistry,Cambridge,2005,s. 159-174,monografie,

Bencko, Vladimír
Jiří Patočka et al. : Vojenská toxikologie
In: Praktický lékař,roč. 85,č. 5,2005,IV - recenze,0032-6739,hygiena - epidemiologie,

Bencko, Vladimír
Percepce rIika a význam psychosociálních faktorů pro racionální management zdravotních rizik prostředí
In: Sborník abstrakt,Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové,Hradec Králové,2006,s. 10-10,abstrakt ve sborníku,

Bencko, Vladimír
Konference v Johannesburgu a (ne)bezpečné DDT
In: i-Forum,2006,XII - zprávy z kongresů a odborných společností ve vědeckém / odborném časopise,1214-5726,hygiena - epidemiologie,

««   «
publikace od 11 do 20 z 1146
»   »»