1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute of Hygiene and Epidemiology

Search in ContactsDetail of department

Departmental code: 200
Name in Czech: Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Name in English: Institute of Hygiene and Epidemiology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Phone: 224 919 967
Address: Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Head (of department): prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Secretariat: Petra Jandová

Assigned contacts

Surname, First name Email Phone Position
Bencko Vladimír 224968547 Profesor
Bušová Milena 224968531 Odborný asistent
Holcátová Ivana 224968536
224968530
Odborný asistent
Jandová Petra 224968534 Technicko-hospodářský pracovník
Králíková Eva 224968529
224966608
Profesor
Kudlová Eva 224968527 Odborný asistent
Ouvín Martin 224968543 Technicko-hospodářský pracovník
Pánková Alexandra 224966608
224968529
Odborný asistent
Schejbalová Miriam 224968536 Odborný asistent
Schlenker Anna 224968528 Odborný asistent
Slámová Alena 224968537 Odborný asistent
Smejkal Petr 973208577 Odborný asistent
Tuček Milan 224968546 Profesor