mouvin 25.09.2014

Obor všeobecné lékařství 4.ročník - Informace ke studiu

B02107 Hygiena a epidemiologie předstátnicová stáž 4. ročník - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B00125 Hygiena a epidemiologie SRZk 4. ročník - více informací získáte v SIS - odkaz zde


Organizace výuky | Obsahová náplň seminářů | Zkušební otázky ke státní závěrečné zkoušce | Doporučená studijní literatura

 

Organizace výuky

Výuka hygieny a epidemiologie trvá 3 týdny, jeden týden epidemiologie, dva týdny hygiena. Stáž začíná vždy ráno v 8:00 hodin na Ústavu hygieny a epidemiologie a trvá do 12:30. Výuka je povinná v plném rozsahu.

Výuka probíhá formou seminářů s aktivní účastí studentů a terénní stáže. V průběhu jednoho výukového dopoledne je probráno jedno, případně dvě témata. Nejsou však probírány všechny otázky ke státní závěrečné zkoušce, část problematiky je obsažena ve skriptech. Doporučujeme, aby se studenti připravovali ke státní závěrečné zkoušce v průběhu stáží, aby mohli případné nejasnosti konzultovat s vyučujícími.

Studijní skupiny mohou být z výukových nebo provozních důvodů v části výuky děleny na menší skupiny, rozpis stáží je vyvěšen ve vývěsce v 1.patře.

Náplní terénní stáže jsou epidemiologické studie a terénní šetření, případně rešerše ze zahraniční odborné literatury na zadané téma. Studenti je provádějí samostatně, ve výjimečných případech ve skupinách. Výsledkem práce je písemná seminární práce, kterou studenti odevzdávají asistentovi, který jejich terénní stáž vedl, a který ji před udělením zápočtu oklasifikuje. Tato známka bude součástí hodnocení u SRZk. Každý student předloží komisi u státní závěrečné zkoušky kopii této práce.


·Podmínkou udělení zápočtu je:
- účast na seminářích a přijetí seminární práce. Bez kompletně doplněné karty nebo potvrzení o absolvování stáží nebude zápočet udělen!
- napsání testu na minimálně 25 bodů (maximum 30). Testy se píší dle vypsaných termínů na webových stránkách ústavu v Posluchárně ústavu, není-li uvedeno jinak. Test lze psát pouze jednou týdně.

·Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit pouze po:
- obdržení zápočtu;
- odevzdání všech výukových pomůcek, zapůjčených na ÚHE (zaznamenáno v prezenční kartě);

· Ke státní závěrečné zkoušce se lze přihlásit pouze prostřednictvím SIS (Studentský informační systém)

Nebude-li kterýkoliv z těchto bodů splněn, nemůže student přistoupit ke státní závěrečné zkoušce.

Zameškané stáže lze nahradit v průběhu dalších výukových cyklů. Od každého asistenta lze získat prezenci pouze za témata, která příslušný asistent vede, nikoliv za všechny stáže. V případě jakýchkoliv problémů s přípravou na státnici doporučujeme konzultace s příslušnými vyučujícími v předem dohodnutých termínech.

Studenti, kteří chtějí stážovat s jinou studijní skupinou, se hlásí alespoň 1 týden předem u MUDr. Ivany Holcátové, CSc.


Obsahová náplň seminářů

Sylaby jsou uvedeny v SIS (po přihlášení uživatelským účtem).

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z hygieny a epidemiologie

Otázky SZk jsou uvedeny v SIS (po přihlášení uživatelským účtem).

Doporučená studijní literatura

Studijní literatura je uvedena v SIS.

Odkazy na webové stránky

Manuál prevence v lékařské praxi [odkaz]

 

počet zobrazení: 19420 poslední aktualizace: mouvin, 25.09.2014
Hodnocení: (hodnotilo 20 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.