Vyhledávání v kontaktechDetail pracoviště

Číslo oddělení: 200
Název: Ústav hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Název EN: Institute of Hygiene and Epidemiology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Telefon: 224919967
Adresa: Praha, Studničkova 7
Sekretariát: Petra Jandová

Přiřazené kontakty

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Bencko Vladimír 224968547 Profesor
Bušová Milena 224968531 Odborný asistent
Holcátová Ivana 224968536
224968530
Odborný asistent
Jandová Petra 224968534 Technicko-hospodářský pracovník
Králíková Eva 224968529
224966608
Profesor
Kudlová Eva 224968527 Odborný asistent
Ouvín Martin 224968543 Technicko-hospodářský pracovník
Pánková Alexandra 224966608
224968529
Odborný asistent
Schejbalová Miriam 224968536 Odborný asistent
Schlenker Anna 224968528 Odborný asistent
Slámová Alena 224968537 Odborný asistent
Smejkal Petr 973208577 Asistent
Tuček Milan 224968546 Profesor