Vyhledávání v kontaktechDetail pracoviště

Číslo oddělení: 200
Název: Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Název EN: Institute of Hygiene and Epidemiology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Telefon: 224 919 967
Adresa: Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Přednosta: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Sekretariát: Nora Neumanová

Přiřazené kontakty

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Bencko Vladimír 224968547 Profesor
Bušová Milena 224968531 Odborný asistent
Holcátová Ivana 224968536
224968530
Odborný asistent
Králíková Eva 224968529
224966608
Profesor
Kudlová Eva 224968527 Odborný asistent
Neumanová Nora 224968534 Technicko-hospodářský pracovník
Ouvín Martin 224968543 Technicko-hospodářský pracovník
Pánková Alexandra 224966608
224968529
Odborný asistent
Rameš Jiří 224968533 Odborný asistent
Schejbalová Miriam 224968536 Odborný asistent
Schlenker Anna 224968528 Odborný asistent
Slámová Alena 224968537 Odborný asistent
Tuček Milan 224968546 Profesor