mouvin 12.01.2016

Oznámení pro studenty 4. ročníku magisterkého studia

Upozornění


 

Před konáním poslední SZk musí mít student splněny všechny předchozí studijní povinnosti, resp. všechny zkoušky.

 

K organizaci studia na Ústavu hygieny a epidemiologie:

1) test znalostí je zápočtový, to znamená, že student dostane zápočet až po jeho úspěšném absolvování.
2) termíny státních zkoušek z hygieny a epidemiologie jsou zveřejněny předem na celý semestr, studenti se na termíny zapisují výhradně prostřednictvím SIS.

Počet předem vypsaných termínů je konečný!!