mouvin 30.12.2022

Materiály ke studiu

Materiály pro předmět hygiena a epidemiologie

Hygiena práce [zde]
Posuzování zdravotní způsobilosti k práci [zde]
Expozice rtuti a jejím sloučeninám - [pdf v10]
Toxikologie a návykové látky - [pdf v10]

New health outcomes related to globalization - [docx]

Globalization is associated with different health problems like epidemic/pandemic (COVID-19), transfer from abroad/migrants (tbc, parasitoses....), in occup health with ocupational health standards od employers used in different countries.
Available data f.i.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/refugee-and-migrant-health
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/293270/Migration-Health-Key-Issues-.pdf

Odkazy na webové stránky
Manuál prevence v lékařské praxi - SZU [zde]
Manuál prevence v lékařské praxi - 1.LF [zde]

Materiály dostupné na výukovém portálu 1.LF UK / Materials available at the Faculty Learning Materials Gateway
http://portal.lf1.cuni.cz/disciplina-36-epidemiologie-preventivni-lekarstvi-hygiena [CZ odkaz]

počet zobrazení: 19914 autor: mouvin, poslední aktualizace: mouvin, 30.12.2022
Hodnocení: (hodnotilo 17 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.