mouvin 18.11.2020

Bakalářské studium II. ročník, obor adiktologie - Informace ke studiu

B03180 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B03200 Hygiena a epidemiologie - ZS kombinovaná forma studia - více informací získáte v SIS - odkaz zde


mouvin 25.09.2014

Bakalářské studium II. ročník, obor ergoterapie - Informace ke studiu

B02430 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

mouvin 25.09.2014

Bakalářské studium II. ročník, obor fyzioterapie - Informace ke studiu

B02440 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde


mouvin 18.11.2020

Bakalářské studium II. ročník, obor nutriční terapeut - Informace ke studiu

B02013 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B03180 Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa - LS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B01716 Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa - LS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B03200 Hygiena a epidemiologie - ZS kombinovaná forma studia - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B02280 Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa - LS komb. forma studia - více info v SIS - odkaz zde


mouvin 18.11.2020

Bakalářské studium II. ročník, obor porodní asistentka - Informace ke studiu

B02840 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde