mouvin 25.09.2014

Bakalářské studium II. ročník, obor adiktologie - Informace ke studiu

B01440 Hygiena a epidemiologie 1 - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B01605 Hygiena a epidemiologie 2 - LS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B02543 Hygiena a epidemiologie - ZS kombinovaná forma studia - více informací získáte v SIS - odkaz zde


mouvin 25.09.2014

Bakalářské studium II. ročník, obor ergoterapie - Informace ke studiu

B02430 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

mouvin 25.09.2014

Bakalářské studium II. ročník, obor fyzioterapie - Informace ke studiu

B02440 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde


mouvin 25.09.2014

Bakalářské studium II. ročník, obor nutriční terapeut - Informace ke studiu

B02013 Hygiena a epidemiologie - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B01716 Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa - LS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B02279 Hygiena a epidemiologie - ZS kombinovaná forma studia - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B02280 Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa - LS komb. forma studia - více info v SIS - odkaz zde


mouvin 25.09.2014

Bakalářské studium II. ročník, obor všeobecná sestra - Informace ke studiu

B01783 Hygiena a epidemiologie 1 - ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B01784 Hygiena a epidemiologie 2 - LS - více informací získáte v SIS - odkaz zde

B01868 Hygiena a epidemiologie - ZS kombinovaná forma studia - více informací získáte v SIS - odkaz zde