mouvin 26.09.2022

Termíny státní závěrečné zkoušky / Exam Dates

Aktuální termíny jsou k dispozici ve Studentském Informačním Systému - https://is.cuni.cz/studium/index.php
Current dates are available in Student Information System - https://is.cuni.cz/studium/eng/index.php

 

Termíny zápočtových testů / Test dates

změny termínů a časů konání vyhrazeny / changes in dates and times of event reserved

 

Termíny a časy jsou shodné s termíny SZk v SIS

Test dates and times are the same as the Exam dates in SIS